dimarts, 17 de març del 2015

Educar en positiu - fotos de la xerrada


Xerrada 19 de febrer 2015: EDUCAR EN POSITIU

“l’Afecte, l’Autonomia i l’Autoritat”


Bàrbara Prat i Amo, psicòloga experta en relacions familiars i criança, fa ver una 
xerrada molt animada i interessant. Hi van assistir molts pares, mares i tutors amb inquietuds diferents. Sobre tot van escoltar a les pautes per animar els fills i les filles a ser persones capaços d’enfrontar el món.  

La xerrada va durar una hora i mig, però ens haguéssim seguit xerrant una bona estona més!dilluns, 16 de març del 2015

Resum de la Assemblea de l’AMPA 12 de febrer

Resum de la Assemblea de l’AMPA
 de CEIP Pont de l’Arcada a Olesa de Bonesvalls, 
12 de febrer de 2015

Reunida la junta directiva i els pares, mares i tutors, es procedeix a l'ordre del dia:
1 Què fem com a AMPA
2 Participació a l'AMPA
3 Servei biblioteca
4 Espai familiar, xerrada i contacontes
5 Menjador
6 Extraescolars
7 Precs i preguntes

1 S'explica als nous pares les funcions que es fa com AMPA: la gestió de les extraescolars, gestió de material, organització de festes i presentació dels nous membres.

2 Es demanen més voluntaris per fer-se membres de l'AMPA.

3 S'explica que hi ha servei de biblioteca a l’escola, dilluns a càrrec de pares voluntaris i dimecres a càrrec de la Clara, tots dos dies fins a les 18:00. També es comenta la necessitat de voluntaris per folrar llibres.

4 S'explica la disposició  al centre cívic d'un espai familiar per nens de 0 a 6 anys, i la intenció de promoure xerrades i que ja hi ha una programada a càrrec d'una psicòloga el 19 de febrer de 16:45 fines a 18:15 amb servei d'acollida. Aquest any com l'anterior no hi haurà paradeta el dia de Sant Jordi, es tornarà a fer contacontes, amb dues sessions de contacontes per diferents edats.

5 Es mirarà un mètode per que els nens de menjador tornin a rentar-se les dents, fer-ho a la pica del menjador i posar-hi un armariet però deixar els estris. També es comenta la intenció de canviar les taules del menjador.

6 Aquest any hi han sortit poques extraescolars per part de l’AMPA, com anglès per nens i per adults, ioga i zumba.

7 Es parla dels comtes, que van bé. L'escola ha demanat material informàtic i joguines per al pati.
L'ajuntament té la intenció de posar un sostre per la pluja i es podria fer en setmana santa.
Alguns pares volen anar a les festes que es fan a l'escola, no només a la de fi de curs. S’insistirà un cop més. Proposta d'un fi de curs alternatiu a la tarda o un dissabte per poder anar més pares, es farà un sondeig per a veure si surten pares voluntaris per  fer-la i fer una comissió.
Es torna a parlar de demanar la jornada intensiva.
Es proposa ver un aparcament per bicicletes dintre del recinte de l’escola, que s'accepta.
Es demana per part d'alguns pares d'informació del casal d'estiu.
Unes altres volen informació de què ha passat a les colònies dels grans que no s'han posat fotografies a la pàgina de l'escola.


I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.